Ajoneuvohankinta- ja ajoneuvohallintapalvelut 2021 314925

Painotukset / laatu: Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Hankinnan sisältö: Toimiva, monipuolinen, joustava ja kokonaisvaltainen ajoneuvohankinnan ja ajoneuvohallintapalveluiden ratkaisu,
jota hankintayksikön eri asiakkaat voivat hyödyntää kokonaan tai osissa. 

Hankintamenettely: Rajoitettu menettely, puitejärjestely osakokonaisuuksittain vain yhden toimittajan kanssa. Osakokonaisuuksien toimittaja voi olla sama toimittaja.

Sisältyvät palvelut: Ajoneuvohallinnan palvelut kattavasti

Osakokonaisuudet: 1. Ajoneuvohankinta (koskee ajoneuvojen hankintaa eri hankintatavoilla) 2. Ajoneuvohallintapalvelut (koskee ajoneuvojen hallintapalveluita ja -järjestelmää)

Sektorit

  • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

-

Sopimuskausi

Q2/21–Q4/24

Ota yhteyttä