Etähoivapalvelu

Hankinnan sisältö: Kokonaisvaltainen palvelu, jossa helpotetaan ikäihmisten tai muiden tuettua asumista tarvitsevien kotona selviytymistä. Palvelu voi sisältää esimerkiksi erilaiset hälytysratkaisut, kuten turvapuhelimet, lääkemuistuttajan, älylukkoratkaisut ja kulunvalvonnan. Palvelu tuottaa automaattisia hälytyksiä poikkeavuuksista esimerkiksi kameroiden, liiketunnistimien, matto- ja patja-antureiden yms. huoneistoon sijoitettavien etäluettavien laitteiden avulla. Lisäksi palvelu kattaa myös erilaiset etämittaukset ja -kyselyt sekä etävastaanoton ja etälääkärikäynnit. Etähoivan työkaluilla on tarkoitus kerätä tietoa hoitohenkilöstölle ja saada tietoa kotona pärjäämisestä. Tietoa hyödynnetään mm. akuutissa hoidontarpeessa, hoitotoimien ennakoitavuudessa, hälytyksissä ja poikkeavuuksissa sekä hoidon kehittymisessä ja sen seurannassa. Hoidettavaan voidaan ottaa yhteyttä helposti ja ratkaisu mahdollistaa myös omaisten aktiivisen roolin kotihoidon tuessa vähintään seurannan ja raportoinnin osalta.

Hyvä tietää: Etähoivaan voidaan liittää myös kone- ja keinoälyavusteinen data-analyysi osana toteutusta. Hankinta on suunnattu ensisijaisesti hyvinvointialueille.

Sektorit

  • ICT
  • Sote-palvelut ja -tuotteet

Valmistelukausi

Q3/22

Sopimuskausi

-

Ota yhteyttä