Juridiset asiantuntijapalvelut

Hankinnan sisältö:

Juridiset asiantuntijapalvelut julkisen sektorin eli toimialojen vaihteleviin tarpeisiin.

Osakokonaisuudet: Rakennetaan osakokonaisuuksien sisällöt asiakastarpeiden perusteella.

Hyvä tietää: Voimassa oleva sopimus päättyy 30.4.2024 ja se sisältää seuraavat osakokonaisuudet:

  • Julkiset hankinnat
  • Yhtiöoikeudelliset asiantuntijapalvelut
  • Kiinteistöoikeudelliset asiantuntijapalvelut
  • Työoikeudelliset asiantuntijapalvelut
  • Riita-asioiden ratkaisu
  • Sosiaalioikeus
  • Tietosuoja-asiat

Hankintalakia ei sovelleta oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tarjoamia oikeudenkäyntiasiamiespalveluja ja näihin välittömästi liittyviä oikeudellisia neuvontapalveluja koskeviin hankintoihin. Hankintalaki rajaa soveltamisalan ulkopuolelle myös muutaman muun selkeän tilanteen (hankintalaki, 9§ 1 momentin kohdat 6–8). Kaikki muu juridinen asiantuntijapalvelu on kilpailutettava hankintalain mukaan.

Sektorit

  • Muut

Valmistelukausi

-

Sopimuskausi

-

Ota yhteyttä