Varhaiskasvatusjärjestelmä

Kilpailutuksen toteutus: Valmis seutukohtainen toteutus pohjalla
Hankintamenettely: Neuvottelumenettely tai asiakkaiden kanssa erikseen sovittava

Sisältyvät palvelut:

  • Haku- ja päätösprosessien hallinta, läsnäolojen ja hoitoaikojen seuranta, raportointi ja tilastointi, viestintä ja yhteydenpito, työajanseuranta ja työvuorosuunnittelu.

Muita näkökulmia kilpailutukseen:

  • Huomioidaan erilaiset taustajäerjestelmät ja niiden mahdollisesti edellyttämä rajapintatyö.
  • Hankintaan verkon yli toimiva pilvipalveluratkaisu (SaaS).
  • Huomioidaan eri tilaajatahojen mahdollisuudet skaalata järjestelmä omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Sektorit

  • ICT
  • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

-

Sopimuskausi

-

Ota yhteyttä