Lämmitys- ja moottoripolttoaineet säiliötoimituksina 2020 308496

Painotukset / laatu: Polttonestetuotteiden laatu ehdotonta, palvelun laatu lisäarvona. Hinnan osuus vertailussa n. 80%

Hankinnan sisältö: Lämmitys- ja ajoneuvopolttoaineet sisältäen polttoaineiden toimitukset säiliöihin asiakkaiden erikseen nimeämissä käyttöpaikoissa. Kilpailutettaviin tuotteisiin kuuluvat lämmitysöljyt, moottoripolttoöljyt, bensiinit ja dieselöljyt.

Sisältyvät palvelut: Pika-, pien- ja pyhätoimitukset. Tilaukset sekä päiväkohtaisten hintojen ylläpito verkkopalvelun kautta.

Hyvä tietää: Kilpailutus on huomioinut laajasti ekologisuuden esim. biodieselin, kuljetusten ja päästöraportoinnin osalta. Sopimuksessa on optiona bensiinituotteiden säiliötoimitusten hankinta. Kilpailutuksella on perustettu seudullisia osakokonaisuuksia.

Sektorit

  • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

-

Sopimuskausi

Q4/20–Q4/26

Ota yhteyttä