Rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalvelut 2019 203129

Painotukset / laatu: Sopimuksessa painotetaan asiantuntijoiden ammattitaitoa ja saatavuutta sekä toimittajavalinnan joustavuutta

Hankinnan sisältö: Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

  1. Rakennuttamisen asiantuntijapalvelut
  2. LVIAE-asiantuntijapalvelut
  3. Sähkötekniset asiantuntijapalvelut
  4. Puhtaudenhallinan asiantuntijapalvelut
  5. Kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut
  6. Turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Hyvä tietää: Tässä hankinnassa hyödynnetään vahvasti minikilpailutusmahdollisuuksia (kevennetyt kilpailutukset), minkä tarkoituksena on, että asiakas saa aina kulloiseenkin tarpeeseen sopivimman toimittajan ja palvelun mahdollisimman edullisesti.

Sopimus sisältää lisähankintamahdollisuuden kahden vuoden optiokauteen ajalle 15/08/2021 – 14/08/2023. Optiokausi on otettu käyttöön.

 

Sektorit

  • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

-

Sopimuskausi

Q3/19–Q3/23

Ota yhteyttä