Etätulkkauspalvelut 2023 420368

Painotukset / laatu: Laadun painoarvo n. 40-50%

Hankinnan sisältö: Puitejärjestely, joka pitää sisällään etätulkkauspalveluiden hankinnan suomen kielestä kohdekieleen tai kohdekielestä suomen kieleen, kielestä riippumatta. Hankinta kattaa sovelluksen kautta tehtävät tulkkauspalvelut sekä muut etätulkkauspalvelun muodot (videotulkkauspalvelut, puhelintulkkauspalvelut, ilmoitustulkkaus). Hankintaan voidaan sisällyttää asiakkaiden tarpeiden mukaan tulkkaukset kohdekielestä ruotsin/englannin kieleen ja ruotsin/englannin kielestä kohdekieleen.

Hankinta jaetaan kahteen osakokonaisuuteen:

  1. Pikatulkkauspalvelut (sovelluksen kautta hankittavat)
  2. Etukäteen varattavat etätulkkauspalvelut (sisältäen myös sovelluksen kautta etukäteen varattavat sovellustulkkaukset)

Hyvä tietää: Kilpailutuksessa huomioidaan mm. järjestelmälle asetettavat laadulliset vähimmäisvaatimukset, tietoturva sekä palvelun kautta tarjottavien tulkkauspalveluiden laatu ja sosiaalinen vastuullisuus. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan 1.6.2023.

Hankinnan osakokonaisuuteen 2 voi sitoutua myös pelkästään sovelluksen kautta tehtävien tulkkausten osalta, mikäli omassa organisaatiossa on voimassa oleva sopimus perinteisistä etätulkkauksista.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 31.3.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit

  • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

Q4/22–Q1/23

Sopimuskausi

Q2/23–Q2/27

Ota yhteyttä