Etätulkkauspalvelut 2023 460416

Painotukset / laatu: Laadun painoarvo 48%

Hankinnan sisältö: Kolmen toimittajan puitejärjestely, joka pitää sisällään etätulkkauspalveluiden hankinnan suomen kielestä kohdekieleen tai kohdekielestä suomen kieleen, kielestä riippumatta. Hankinta kattaa sovelluksen kautta tehtävät tulkkauspalvelut sekä muut etätulkkauspalvelun muodot (videotulkkauspalvelut, puhelintulkkauspalvelut, ilmoitustulkkaus). Hankinnassa ovat optiona tulkkaukset kohdekielestä ruotsin/englannin kieleen ja ruotsin/englannin kielestä kohdekieleen sekä viittomakielen tulkkaus.

Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen:

  1. Pikatulkkauspalvelut (sovelluksen kautta hankittavat)
  2. Etukäteen varattavat etätulkkauspalvelut (sisältäen myös sovelluksen kautta etukäteen varattavat sovellustulkkaukset)

Kilpailutuksessa on huomioitu mm. järjestelmälle asetettavat laadulliset vähimmäisvaatimukset, tietoturva sekä palvelun kautta tarjottavien tulkkauspalveluiden laatu ja sosiaalinen vastuullisuus. Sopimus astuu voimaan 1.8.2023.

Hankinnan osakokonaisuuteen 2 voi sitoutua myös pelkästään sovelluksen kautta tehtävien tulkkausten osalta, mikäli omassa organisaatiossa on voimassa oleva sopimus perinteisistä etätulkkauksista.

 

Sektorit

  • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

-

Sopimuskausi

Q3/23–Q3/27

Ota yhteyttä