Talonrakennuksen suunnittelupalvelut 2020 253777

Painotukset / laatu: Sopimuksessa painotetaan palveluiden saatavuutta, asiantuntijoiden ammattitaitoa sekä tilaajalle monipuolisia minikilpailutusmahdollisuuksia

Hankinnan sisältö:

Talonrakennuksen suunnittelupalveluiden puitejärjestely koskee uudisrakennuksia ja korjausrakentamisen kohteita. Tilaaja ja toimittaja laativat toimeksiantokohtaisesti hankintasopimukset, jotka noudattavat puitejärjestelyn reunaehtoja. Tilaaja voi tarkentaa palvelun toimittamiseen liittyviä ehtoja kevennetyillä kilpailutuksilla sekä valinnanvapausehdon täyttyessä pyytämällä yksilöidyt ehdot sisältävää tarjousta valitsemaltaan toimittajalta. Puitejärjestely sisältää seuraavat osakokonaisuudet:

 1. Arkkitehti- ja pääsuunnittelu / Kanta-Häme
 2. Rakennesuunnittelu / Kanta-Häme
 3. Pohjarakennesuunnittelu / Kanta-Häme
 4. LVIAE-suunnittelu / Kanta-Häme
 5. Sähkösuunnittelu / Kanta-Häme
 6. Sisustussuunnittelu / Kanta-Häme
 7. Arkkitehti- ja pääsuunnittelu / Uusimaa
 8. Rakennesuunnittelu / Uusimaa
 9. Pohjarakennesuunnittelu / Uusimaa
 10. LVIAE-suunnittelu / Uusimaa
 11. Sähkösuunnittelu / Uusimaa
 12. Sisustussuunnittelu / Uusimaa
 13. Arkkitehti- ja pääsuunnittelu / Kymenlaakso
 14. Rakennesuunnittelu / Kymenlaakso
 15. Pohjarakennesuunnittelu / Kymenlaakso
 16. LVIAE-suunnittelu / Kymenlaakso
 17. Sähkösuunnittelu / Kymenlaakso
 18. Sisustussuunnittelu / Kymenlaakso

Hyvä tietää:
Puitejärjestely kohdistuu sellaisiin rakennushankkeisiin, joiden arvioitu kokonaisarvo alittaa rakennusurakoita koskevan EU-kilpailutuskynnysarvon.

Puitejärjestely sisältää option hyödyntää sopimustoimittajia myös sellaisissa toimeksiannoissa, joiden kohteena olevan rakennushankkeen kokonaisarvo (ei suunnittelutyön toimeksiannon arvo) ylittää rakennusurakoita koskevan EU-kynnysarvon.

Puitejärjestely sisältää kattavat mahdollisuudet minikilpailutusten tekemiseen.

Sektorit

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

-

Sopimuskausi

Q2/20–Q2/24

Ota yhteyttä