Tietoliikennepalvelut 2024 408573

Hankinnan sisältö: Tietoliikennepalvelut julkisille hankintayksiköille. Tietoliikennepalvelut sisältävät internet-yhteydet tilaajan kiinteistöihin ja kohteisiin. Lisäksi hankinta sisältää tietoliikennepalveluita toimittavalta taholta hankittavat palomuuripalvelut, lähiverkkojen aktiivilaitteet (kytkimet ja tukiasemat) sekä tietoliikenneyhteyksien tukipalvelut. Hankinnassa ovat optiona mukana myös mahdolliset 5G-datayhteydet (ilman puheominaisuuksia). Hankinta soveltuu julkishallinnon, sivistys- ja koulutoimen sekä hyvinvointialueiden tietoliikenne ja Internet-yhteyksien tarpeisiin. Käytännössä tilaaja voi hankkia yksinkertaisimmillaan tietoliikenneyhteyden palveluntarjoajalta ja toteuttaa lähiverkot ja niiden tukipalvelut itse tai hankkia koko tietoliikennepalvelun ”Avaimet käteen”-ratkaisuna valitulta toimittajalta / valituilta toimittajilta. Näiden lisäksi hankintaa voidaan laajentaa esim. avoimien ja vierasverkkojen kirjautumisen hallintaratkaisuilla ja erillisillä tietoverkkojen tietoturvaan ja turvallisuuteen liittyvillä lisäpalveluilla ja -ratkaisuilla.

Hyvä tietää: Hankinta toteutetaan valtakunnallisena ratkaisuna, mutta yksittäisiä palvelukomponentteja tai lisäpalveluita voidaan jakaa omiksi osakokonaisuuksiksi. Kilpailutus toteutetaan elo-joulukuun 2023 aikana mikäli hankintaan saadaan riittävästi sitoutuneita asiakkaita. Tavoite on, että sopimus astuu voimaan 1.1.2024.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 31.10.2023 

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit

  • ICT

Valmistelukausi

Q1/23–Q3/23

Sopimuskausi

Q1/24

Ota yhteyttä