Tietoliikennepalvelut 2024 408573

Hankinnan sisältö: Tietoliikennepalvelut julkisille hankintayksiköille. Tietoliikennepalvelut sisältävät internet-yhteydet tilaajan kiinteistöihin ja kohteisiin. Lisäksi hankinta sisältää tietoliikennepalveluita toimittavalta taholta hankittavat palomuuripalvelut, lähiverkkojen aktiivilaitteet (kytkimet ja tukiasemat) sekä tietoliikenneyhteyksien tukipalvelut. Hankinnassa ovat optiona mukana myös mahdolliset 5G-datayhteydet (ilman puheominaisuuksia). Hankinta soveltuu julkishallinnon, sivistys- ja koulutoimen sekä hyvinvointialueiden tietoliikenne ja Internet-yhteyksien tarpeisiin. Käytännössä tilaaja voi hankkia yksinkertaisimmillaan tietoliikenneyhteyden palveluntarjoajalta ja toteuttaa lähiverkot ja niiden tukipalvelut itse tai hankkia koko tietoliikennepalvelun ”Avaimet käteen”-ratkaisuna valitulta toimittajalta / valituilta toimittajilta. Näiden lisäksi hankintaa voidaan laajentaa esim. avoimien ja vierasverkkojen kirjautumisen hallintaratkaisuilla ja erillisillä tietoverkkojen tietoturvaan ja turvallisuuteen liittyvillä lisäpalveluilla ja -ratkaisuilla.

Hyvä tietää: Hankinta toteutetaan valtakunnallisena ratkaisuna, mutta yksittäisiä palvelukomponentteja tai lisäpalveluita voidaan jakaa omiksi osakokonaisuuksiksi. Hankinta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana. Hankinnan valmistelu päättyy 15.8.2023. Kilpailutus toteutetaan elo-joulukuun 2023 aikana mikäli hankintaan saadaan riittävästi sitoutuneita asiakkaita. Tavoite on, että sopimus astuu voimaan 1.1.2024. Aikataulua on mahdollista aikaistaa, mikäli sitoutumisia hankintaan saadaan riittävä määrä ennen 15.8.2023.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 15.8.2023 

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit

  • ICT

Valmistelukausi

Q1/23

Sopimuskausi

-

Ota yhteyttä