Vartiointi- ja turvapalvelut 2020 252813

Painotukset / laatu: Kokonaistaloudellinen edullisuus

Sisältyvät palvelut: Sopimus sisältää hälytyskeskuspalvelut, hälytyskäynnit, paikallisvartiointi, piirivartiointi, aulapalvelut, oven avaus- ja sulkupalvelut, liputuspalvelut, järjestyksenvalvonta, virtuaalinen piirivartiointi (kameravalvonta sekä ovitilojen yms. silmukoiden tilojen valvonta), arvokuljetukset (OPTIO) ja erinäiset vartiointi- ja turvateknologiat (OPTIO). Jokaisessa osakokonaisuudessa on nimetyt vastuuhenkilöt. Asiakkailla on käytössään toimittajan extranet-portaali, josta asiakkaat voivat nähdä omat vartiointisopimuksensa ja suorittaa erinäistä raportointia ja palvelutason seurantaan kohdistuvia toimenpiteitä.

Osasopimukset: 1. Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudut 2. Mäntsälän asiakkuus 3. Hyvinkään ja Ridiksen asiakkuudet 4. Careerian asiakkuus 5. Porvoon asiakkuus 6. Tuusulan asiakkuus 7. KEUSOTEn asiakkuus

Hyvä tietää: Tätä sopimusta voidaan laajentaa osakokonaisuuden 1 osalta ainoastaan siltä osin kuin sopimukseen sitoutuva asiakas sijaitsee Hämeenlinnan, Hattulan tai Janakkalan seuduilla. Muiden osakokonaisuuksien osalta sopimusta voidaan laajentaa niille asiakkaille, jotka ovat osakokonaisuuteen sitoutuneiden asiakkaiden omistajia tai konserniyhtiöitä, jotka täyttävät hankintalain mukaisen sidosyksikön kriteerit, ja jotka sijaitsevat saman osakokonaisuuden maantieteellisellä alueella. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

HUOM! Sopimus irtisanottu päättymään 17.11.2023 (uusi kilpailutus käynnissä)

Sektorit

  • Sisustus ja kiinteistönhoito

Valmistelukausi

-

Sopimuskausi

Q4/20

Ota yhteyttä