Vuokrattavat elementtirakennukset 2021 349398

Painotukset / laatu: Hankinnassa painotetaan rakennuksen elinkaaren aikaista muuntojoustavuutta

Hankinnan sisältö: Siirtokelpoisten elementtirakennusten rakennuttaminen ja hankinta vuokraamalla, leasingvuokrauksella tai Tilaajan taseeseen ostettuna

Hyvä tietää: Kaikki rakennukset on suunniteltu ja rakennettu muuntojoustaviksi ja pysyvän rakentamisen määräysten mukaisiksi. Toimittajilta saa ratkaisut myös avaimet käteen -pakettina sisältäen: tarvittavien lupa-asiakirjojen laadinnan, tontin pohjatyöt ja kunnallistekniikan rakentamisen tontilla, rakennusten toimitus ja pystytys, vuokrakauden aikainen huolto- ja ylläpitopalvelu sovitussa laajuudessa sekä rakennuksen purku, pois kuljetus sekä tontin ennallistaminen. Rakennukset perustuvat muunneltaviin moduuleihin, joista tilaaja voi määrittää tarvitsemansa kokonaisuuden tarvitsemillaan varusteilla ja julkisivuratkaisuilla. Rakennus tai osa sen moduuleista on siirrettävissä toiseen vastaavaan rakennukseen tai sijaintiin.

Tilaaja hankkii rakennukset suorittamalla minikilpailutuksen puitesopimuksen reunaehtojen mukaan.

Sopimusmalli: Puitejärjestely viiden toimittajan kanssa.

Sektorit

  • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Q1/21–Q3/21

Sopimuskausi

Q4/21–Q3/25

Ota yhteyttä