Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut 2023 450692

Hankinnan sisältö: Hankinta sisältää sitoutuvien asiakkaiden tarpeiden mukaan erilaisia yhdyskuntatekniikan konsultointipalveluita.

Osakokonaisuudet: 1. Geotekniikka ja geotekniset maastotutkimukset, 2. Liikennetekniikka, 3. Infrarakennuttaminen, 4. Maisemasuunnittelu, 5. Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonta (voidaan yhdistää osakokonaisuuteen 4), 6. Pilaantuneet maa- ja vesialueet, 7.Tie-, katu- , alue- ja kunnallistekniset järjestelmät, 8. Vesihuolto ja –tutkimus (voidaan yhdistää osakokonaisuuteen 7), 9. Rakennetekniikka, 10. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus, 11. Mittaus- ja kartoitustekniikka, 12. Meluselvitykset, -mittaukset ja meluntorjuntasuunnittelu, 13. Tärinä- ja runkomeluselvitykset, 14. Luontoselvitykset, 15. Ilmastoselvitykset ja -suunnitelmat

31.5. sitoutumistilanne: osakokonaisuuksiin 1,3,5,6,7,8, 10, 14 ja 15 on ilmoittautunut mukaan asiakkaita ja hankinta toteutumassa

Hyvä tietää: Valmistelu kevään ja kesän 2023 aikana ja tavoite on, että sopimus astuu voimaan 1.11.2023.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 30.8.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit

  • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/23–Q3/23

Sopimuskausi

-

Ota yhteyttä