Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut 2019 206968

Painotukset / laatu: Sopimuksessa painotetaan asiantuntijoiden ammattitaitoa ja saatavuutta sekä toimittajavalinnan joustavuutta

Hankinnan sisältö: Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

 1. Geotekniikka ja geotekniset maastotutkimukset
 2. Liikennetekniikka
 3. Infrarakennuttaminen
 4. Maisemasuunnittelu
 5. Maa-ja vesirakennustyön työmaavalvonta
 6. Pilaantuneet maa-ja vesialueet
 7. Tie-, katu-ja aluetekniikka
 8. Vesihuolto ja -tutkimus
 9. Rakennetekniikka
 10. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
 11. Mittaus-ja kartoitustekniikka
 12. Meluselvitykset, -mittaukset ja meluntorjuntasuunnittelu
 13. Tärinä-ja runkomeluselvitykset

Hyvä tietää: Tilaaja ja toimittaja laativat toimeksiantosopimukset, jotka noudattavat aina puitejärjestelyn reunaehtoja. Tilaaja voi tarkentaa palvelun toimittamiseen liittyviä ehtoja kevennetyillä kilpailutuksilla sekä valinnanvapausehdon täyttyessä pyytämällä yksilöidyt ehdot sisältävää tarjousta valitsemaltaan tarjoajalta.

Sopimus sisältää lisähankintamahdollisuutena kahden vuoden optiokauden ajalle 23/10/2021 – 22/10/2023. Optiokausi on otettu käyttöön.

Sektorit

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

-

Sopimuskausi

Q4/19–Q4/23

Ota yhteyttä