Irtokalusteiden puitejärjestely astui voimaan 27.12.2021

Irtokalusteita koskeva valtakunnallinen puitejärjestely astui voimaan 27.12.2021. Puitejärjestelyyn sisältyy kolme osakokonaisuutta, jotka ovat:
1) toimisto- ja julkitilakalusteet
2) oppilas- ja koulukalusteet
3) varhaiskasvatuksen kalusteet.

Kuhunkin osakokonaisuuteen valittiin viisi sopimustoimittajaa. Puitejärjestelyn tilaajat voivat tehdä kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat miltä tahansa osakokonaisuuden sopimustoimittajalta. Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tehdään kevennetty kilpailutus.

Hankintaan sisältyviä palveluja ovat asiakaspalvelu, kartoituskäynti kalustettavissa tiloissa, layout-suunnittelu, laajempi sisustussuunnittelijan tekemä suunnittelu, inventointipalvelu, vanhojen kalusteiden kierrätyspalvelu, kalusteiden koekäyttömahdollisuus sekä työympäristömäärittelypalvelu. Myös käytettyjen kalusteiden osto tai kalusteiden vuokraaminen on sopimuksen perusteella mahdollista niiltä sopimustoimittajilta, jotka tarjoavat tällaisia ratkaisuja.

Sopimuskausi on neljä vuotta. Sopimukseen sisältyy asiakaskohtainen irtisanomismahdollisuus, jonka irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Kysy lisätietoa: hankinta@sarastia.fi