Hankintasopimukset ja asiantuntijapalvelut kuntien tarpeisiin

Sarastia toimii hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä ja tuottaa monipuolisesti julkisiin hankintoihin liittyviä palveluja omistaja-asiakkaidensa tarpeisiin.

Palveluidemme joustavuus erottaa meidät kilpailijoistamme. Mukautamme asiantuntemuksemme asiakastamme palvelevaan muotoon. Lisäksi pyrimme aina ottamaan huomioon paikallisen elinvoiman edistämisen sekä pk-yritysten mahdollisuudet tarjota – tietenkin asiakkaidemme toiveiden mukaan.

Olemme kuntaorganisaatioiden kokonaisvaltainen kumppani julkisissa hankinnoissa

 • Teemme julkisista hankinnoista asiakkaalle vaivatonta
 • Otamme hankinnoissamme huomioon paikalliset tarpeet
 • Palveluidemme joustavuus erottaa meidät kilpailijoista
 • Mikään hankinta ei ole meille liian vaikea
 • Saamme aina aikaiseksi hyvän hankintasopimuksen

Yhteishankinnat

Yhteishankintapalvelu soveltuu erityisesti organisaatiolle, jotka haluavat toteuttaa hankintansa helposti ja tehokkaasti. Sarastia ottaa yhteishankinnoissaan kilpailutuksen lisäksi kaiken lakiteknisen ja sopimusoikeudellisen vastuun, jolloin asiakas voi keskittyä omaan ydintoimintaansa.

Helppo ratkaisu

Yhdellä allekirjoituksella asiakas voi ulkoistaa kilpailutus- ja sopimusvastuunsa Sarastialle säästäen työkustannuksissa.

Volyymietu

Useiden tilaajien tuoma hankintavolyymi tekee hankinnasta houkuttelevan tarjoajalle ja madaltaa hankintahintoja.

Asiakaslähtöisyys

Myös yhteishankinnat tehdään ainoastaan asiakkaitamme varten. Sitoutumalla ensi vaiheessa yhteishankintaan, asiakas saa käytännössä räätälöityä hankintapalvelua veloituksetta.

Ammattimainen toteutus

Sarastia kääntää asiakkaiden hankintatarpeet toimivaksi hankintakokonaisuudeksi.

Ei veloitusta

Yhteishankintasopimusten hyödyntäminen on asiakkaalle täysin veloituksetonta. Sarastian ansainta perustuu sopimustoimittajalta perittävään palvelumaksuun.

Kevyt prosessi

Kevyt sitoutumisprosessi takaa vaivattoman ja nopean kilpailutusvelvoitteen täyttämisen.

Sopimuksen elinkaarenhallinta

Sarastia tuottaa esimerkiksi osto-ohjeita ja volyymiraportteja läpi sopimuksen elinkaaren. Lisäksi Sarastia valvoo sopimusehtojen toteutumista asiakkaidensa puolesta.

Ulkoistettu sopimusvastuu

Kilpailutustekniset ja sopimusoikeudelliset riskit ovat aina Sarastialla, joka hoitaa siten esimerkiksi mahdolliset riitatilanteet ja reklamaatiot.

Kertahankinnat

Kertahankinta soveltuu asiakkaalle, joka haluaa kilpailuttaa yksittäisen hankintasopimuksen omaan käyttöönsä. Usein kertahankintoina kilpailutettavat hankinnan kohteet ovat asiakkaalle strategisesti tärkeitä tai kilpailutuksen osalta erityisen haastavia. Tällöin hankinta-asiantuntijamme kykenevät kääntämään asiakkaan hankintatarpeet toimiviksi menettelyiksi, vertailumekanismeiksi ja sopimusehdoiksi.

Vaivattomuus

Takaamme vaivattoman kilpailutuksen kokeneiden hankinnan ammattilaisten avulla.

Asiakaslähtöisyys

Toteutamme tarjouskilpailun yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Avaimet käteen -toteutus

Vastaamme hankintaprosessin läpiviennistä sisältäen kaikki tarvittavat dokumentit (tarjouspyyntö, vertailu, päätösluonnos ja sopimusluonnos)

Paikallisuus

Otamme huomioon paikalliset toimittajat.

Edullisuus

Varmistamme hyvän hankintasopimuksen kilpailutuksen kustannustehokkaasti.

Turvallisuus

Huolehdimme tarjouskilpailun läpiviennistä hankintalakia noudattaen.

Jatkuvan palvelun asiakkuus

Palvelun myynti on lopetettu. Voimassa olevat jatkuvan palvelun asiakassopimukset jatkuvat normaalisti.

Koulutukset ja neuvonta

Sarastia tuottaa joustavasti julkisten hankintojen asiantuntijapalvelua myös kilpailutusprosessien ulkopuolella. Ohjeistamme, oikoluemme, tulkitsemme, tarkistamme, raportoimme… Mukautamme mielellämme asiantuntemuksemme julkisista hankinnoista asiakastamme palvelevaan muotoon.

Esimerkkejä jo toteutettujen koulutusten aiheista:

 • Julkisten hankintojen perusteet
 • Mitä uusi hankintalaki on tuonut tullessaan?
 • Mitä huomioida hankintasopimuksessa?
 • Hankinnat teknisellä toimialalla
 • Yhteishankinnat ja yhteishankintayksikön palveluiden hyödyntäminen
 • Julkiset hankinnat ja paikallinen elinvoima
 • Sosiaaliset ja ympäristökriteerit julkisissa hankinnoissa

Ajankohtaista hankintapalveluista

Yhteishankintoja hyvinvointialueille tänä syksynä

Sarastia kilpailuttaa tulevana syksynä hyvinvointialueille räätälöityjä yhteishankintoja sen mukaan, minkälaisiksi asiakkaiden kilpailutustarpeet muodostuvat. Hyvinvointialueisiin tullaan ylipäätään suhtautumaan jatkossa omana asiakassegmenttinään,…
Lue lisää
Lisää ajankohtaisia

Tilaa uusinta tietoa kunta-alan tapahtumista

Tilaa uutiskirje