Puitejärjestelyjen sisäinen toiminta pysyy vapaana

Esitys niin kutsutusta hankintalain teknisestä korjaussarjasta (HE 244/2020 vp) on annettu eduskunnalle viime vuoden lopussa. Korjaussarjan oli määrä tulla voimaan 1.3.2021, mutta vielä sen käyttöönotosta ei ole virallisesti päätetty. Korjaussarjan sisältöä on kuitenkin ehditty jo pureskella paljon.

Sarastian kannalta keskeisimmät korjaussarjan elementit liittyvät toimintaan puitejärjestelyn sisällä. Yleinen linja on, että puitejärjestelyt pysyvät joustavana tapana toteuttaa yhteishankintoja.

Vapaavalinta puitejärjestelyn sisällä

Sarastian yhteishankinta-asiakkaat ovat halunneet hyödyntää laajalti voimassa olevan hankintalain mahdollisuutta valita palveluntuottaja vapaasti puitejärjestelyn sisällä. Kansallisen kynnysarvon alittavissa puitejärjestelyn sisäisissä ostoissa ei tarvitse soveltaa etusijajärjestystä tai kevennettyä kilpailutusta – palveluntuottajan voi valita vapaasti puitejärjestelykumppaneista.

Alun perin hankintalain korjaussarjan oli määrä ehkäistä yllä mainittua valinnanvapautta. Lopulliseen hallituksen esitykseen tällaista ei kuitenkaan kirjattu, sillä valinnanvapauden ehkäiseminen keräsi lausuntokierroksella paljon kritiikkiä. Näin ollen puitejärjestelyn sisäinen vapaavalinta säilyy. Sarastian yhteishankinnoissakin kynnysarvon alittava vapaavalinta tulee varmasti olemaan edelleen suosittu – asiakkaat päättävät aina sitoutumismekanismin.

Volyymitietojen määrittäminen

Korjaussarja keventää hieman hankintayksikön velvollisuutta eritellä puitejärjestelyn euromääräistä arvoa. Tämä on Sarastialle erityisen positiivinen uutinen. Nimenomaan yhteishankintayksiköt ovat joutuneet viime vuosina mukautumaan jatkuvasti kiristyvään oikeuskäytäntöön sen osalta, miten tarkasti hankintasopimuksen ostovolyymeja pitää ennakoida. Useita sidosryhmiä sisältävissä yhteishankinnoissa tämä on ollut haastavaa.

Korjaussarjan myötä hankintayksikön on ilmoitettava puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden ostojen arvioitu enimmäismäärä tai vaihtoehtoisesti yhteenlasketut arvot tuoteryhmä- tai palvelualuekohtaisesti. Säännös ei edellyttäisi ilmoittamaan puitejärjestelyn tarjouspyynnössä tarkkoja tietoja asiakaskohtaisista hankinnoista esimerkiksi tuotekohtaisesti. Säännös ei myöskään edellyttäisi ilmoittamaan hankintayksikkökohtaisia taikka toimipistekohtaisia tietoja.

Kaikki puitejärjestelyn käyttöön oikeutetut asiakkaat tulee edelleen yksilöidä tarjouspyyntöasiakirjoissa selvästi, kuten Sarastia on jo pitkään tehnyt. Myös kokonaisvolyymin osalta Sarastia toimii kuten aiemmin, eli kokonaisvolyymi suhteutetaan asiakkailta pyydettyihin volyymiarvioihin. Kokonaisvolyymin sisälle tulee kuitenkin joustavuutta ja Sarastia pystyy tietyin ehdoin palvelemaan puitejärjestelyn piirissä laajempaa asiakkaiden joukkoa.