Sarastia perustaa asiakasohjausryhmän yhteiskuntavastuullisten hankintojen ympärille

Sarastia laajentaa hyväksi havaittua hankintojen ohjausryhmäkäytäntöään aloittamalla yhteiskuntavastuullisiin hankintoihin keskittyvän asiakasohjausryhmän. Sarastia kutsuu mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet asiakasorganisaationsa.

Viime vuosien kokemus on osoittanut, että strateginen ohjausryhmätyö on erinomainen tapa saada aikaiseksi asiakkaiden tarpeita palvelevia hankintaratkaisuja. Kuulemalla asiakkaittensa hankintatarpeita ja -tavoitteita säännöllisesti kykenee Sarastia paremmin toteuttamaan tavoitettaan olla joustavasti palveleva ja räätälöityjä hankintaratkaisuja tuottava yhteistyökumppani. Tämä pätee sekä yksittäisiin kilpailutusratkaisuihin että niiden ulkopuoliseen yhteistyöhön. Nyt perustettava yhteiskuntavastuullisiin hankintoihin keskittyvä ohjausryhmä on jo Sarastian kuudes hankintojen asiakasohjausryhmä.

Vastuulliset hankintasopimukset voivat vaikuttaa organisaatioiden toimintakulttuuriin positiivisesti ja tuottaa konkreettisia hyötyjä.

Yhteiskuntavastuullisille hankinnoille on tilausta

Ohjausryhmässä on määrä suunnitella asiakastarpeisiin perustuvia ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisia kilpailutuksia sekä luoda yleisempiä käytäntöjä yhteiskuntavastuullisuuden lisäämiseksi Sarastian hankinnoissa. Kilpailutusprojektien perustamisen lisäksi ohjausryhmässä voidaan jakaa vertaistukea ja hyviä käytäntöjä yhteiskuntavastuulliseen hankintaan liittyen. Ohjausryhmään voidaan tuoda myös ulkoista osaamista vierailevien osallistujien kautta.

Tähän saakka Sarastian fasilitoima ohjausryhmätyö on perustunut alueellisen elinvoiman vaalimiseen ja siten olemassa olevat ohjausryhmät ovat muodostuneet alueellisten yhteishankintojen ja seutuyhteistyön ympärille. Nyt perustettava yhteiskuntavastuullisuuden ohjausryhmä on lähtökohtaisesti alueellisesti riippumaton. Siten kaikki Sarastian asiakkaat ovat kutsuttuja.

Yhteiskuntavastuu ei tule olemaan Sarastian yhteishankinnoissa ainut vaihtoehto tai pakotettu painotus. Sen sijaan Sarastia pyrkii kategorisoimaan yhteishankintojaan siten, että asiakkailla on ekologisesti tai sosiaalisesti kestävämpi vaihtoehto erilaisissa hankinnan kohteissa. Yhteiskuntavastuuta korostavat kilpailutusprojektit voivat siten olla rinnakkaisia muiden hankintojen kanssa ja esimerkiksi samasta hankinnan kohteesta voi olla olemassa useampia erilaisia yhteishankintasopimuksia.

Ryhmän yksi perustajaorganisaatio on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, jonka kanssa Sarastia on viime vuosina tehnyt monipuolista hankintayhteistyötä. Omnian hankintapäällikkö Matti Hissa korostaa, että aika tällaisen hankintayhteistyön perustamiselle on oikea juuri nyt, kun julkisten hankintojen ekologinen ja sosiaalinen merkitys näkyy niin hallituksen tavoitteissa kuin kansallisessa hankintastrategiassakin. Kuitenkaan kyse ei ole ainoastaan velvoittavuudesta. Omnialla uskotaan, että vastuulliset hankintasopimukset voivat vaikuttaa organisaatioiden toimintakulttuuriin positiivisesti ja tuottaa konkreettisia hyötyjä. Omnialla halutaankin ravistautua irti ajatuksesta, että yhteiskuntavastuun korostaminen tarkoittaisi hankinnoissa ainoastaan korkeampia hankintahintoja.

Molemminpuolisia hyötyjä

Viime kädessä ohjausryhmätyöskentely muodostuu sen mukaiseksi, mitä osallistuvat Sarastian asiakkaat siltä toivovat. Sarastia toimii ohjausryhmätyön fasilitoijana ja kokoonkutsujana, mutta ei sanele asialistaa tai käytäntöjä. Samaa logiikkaa on sovellettu myös alueellisissa ohjausryhmissä, joiden yhteistyökäytännöt ovat muodostuneet omanlaisikseen jokaisessa erillisessä ryhmässä.  

Asiakkaan kannalta ohjausryhmätyön keskeisiä hyötyjä ovat mm. suora vaikutusmahdollisuus Sarastian yhteishankintoihin sekä vertaistuki hankintojen koordinoinnissa. Yksittäisten hankintaprosessien perustamisen lisäksi ohjausryhmissä on tähän mennessä kehitetty esimerkiksi sopimushallinnan käytäntöjä, asiakasviestinnän tapoja sekä tiedon arkistointia. Sarastian omia hyötyjä ohjausryhmätyön koordinoinnista ovat muun muassa tehokkaampi hankintojen suunnittelu ja resursointi sekä tiiviimpi yhteistyösuhde hankintapalveluja käyttävien asiakkaiden kanssa.

Ohjausryhmätoimintaan osallistuminen ei maksa asiakkaalle mitään tai velvoita mihinkään, eikä se edes vie merkittävästi asiakkaan aikaa. Päinvastoin, tällaisen ohjausryhmätyön kautta uskomme voivamme tuottaa enemmän vastinetta asiakkaamme omistamille osakkeille.

Mikäli haluatte selvittää seudullisen hankintayhteistyön mahdollisuutta kanssamme, pyydämme ottamaan yhteyttä Sarastian hankintapalveluiden liiketoimintapäällikkö Riku Heinoon, riku.heino@sarastia.fi, p. 050 330 8905.