Meidän tapamme toimia

Kilpailutamme asiakkaillemme toimivia ja taloudellisia sopimuksia, joissa tarpeet ja eurot kohtaavat. Lähtökohtanamme on aito kumppanuussuhde asiakkaidemme kanssa. Kuuntelemme asiakkaitamme ja toimimme avoimesti parhaan ratkaisun löytämiseksi, olipa kyse valtakunnallisesta, alueellisesta tai paikallisesta hankintatarpeesta. Vastataksemme tähän haasteeseen panostamme palvelumme joustavuuteen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Parhaat sopimukset syntyvät, kun asiakkaidemme tarpeet kohtaavat toimittajamarkkinoiden tarjonnan ja lopputulos tukee myös välillisiä tavoitteita, kuten ekologisuutta ja tiedolla johtamista. Tämän vuoksi meille on tärkeää kuunnella myös toimittajia ja järjestää markkinavuoropuheluita osana hankintaprosessia. Näin toimimalla varmistamme, että asiakkaamme saavat käyttöönsä toimivat ja kokonaistaloudelliset sopimukset.

Lukuja, joista olemme ylpeitä

 • 30 % säästöt asiakkaan
  hankintamenoista
 • > 100 milj. ostovolyymi
  sopimuksissa
 • ~200 voimassa olevaa
  yhteishankintasopimusta
 • ~200 hankinta-asiakasta

Sarastian hankintapalveluiden tarkoitus

Sarastian vahva osaaminen julkisista hankinnoista yhdistettynä asiakkaidemme substanssiosaamiseen on avain onnistuneisiin hankintoihin. Aktiivisella yhteistyöllä saavutetaan merkittävää säästöä työajassa ja kustannuksissa laadusta tinkimättä. Osallistumme mielellämme asiakkaiden hankintojen ohjaamiseen ja suunnitteluun panostamalla muun muassa seudulliseen sidosryhmäyhteistyöhön, jonka tarkoituksena on ennakoida ja kartoittaa seutukohtaisia hankintatarpeita. Meille on myös tärkeää kehittää viestintää ja asiakkaidemme käyttöön tarkoitettuja sopimushallinnan työkaluja, jotta asiakkaamme saavat nopeasti ja helposti tarvitsemansa tiedot.

Yleishyödyllisenä asiakkaamme sidosyksikkönä tavoitteemme ei ole tuottaa maksimaalista voittoa, vaan tuottaa mahdollisimman paljon palvelulisäarvoa omistajillemme. Olemmekin olemassa tehdäksemme asiakkaidemme hankinnoista mahdollisimman helppoja, kustannustehokkaita, innovatiivisia ja muutenkin tarkoituksenmukaisia.

Asiakaslupauksemme

 • Teemme julkisista hankinnoista asiakkaalle vaivatonta
 • Otamme hankinnoissamme huomioon paikalliset tarpeet
 • Palveluidemme joustavuus erottaa meidät kilpailijoista
 • Mikään hankinta ei ole meille liian vaikea
 • Saamme aina aikaiseksi hyvän hankintasopimuksen

Yhteystiedot

Kysyttävää Sarastian hankintapalveluista? Ole yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse, kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä

 • hankinta@sarastia.fi
 • 050 366 8160

Usein kysytyt kysymykset

Miten yhteishankintasopimukseen sitoudutaan?

Yhteishankintasopimukseen sitoudutaan täyttämällä sitoutumislomakkeen ja toimittamalla sen sähköpostitse Sarastian hankintapalveluihin osoitteeseen hankinta@sarastia.fi. Ohjeita ja lisätietoja sitoutumisen tueksi saa ottamalla yhteyttä Sarastian hankintapalveluihin verkkolomakkeella, sähköpostitse (hankinta@sarastia.fi) tai puhelimitse (p. 050 366 8160). Vaihtoehtoisesti asiakas voi lähettää sopimuskohtaisen tiedustelun avaamalla verkkolomakkeen Hankintapalvelujen palvelusivulta painamalla minkä tahansa sivulla listatun sopimuksen kohdalla ”Lisätiedot”.

Mitä yhteishankintasopimukseen sitoutuminen tarkoittaa?

Asiakas voi sitoutua yhteishankintasopimukseen kilpailutusvaiheessa tai tietyin ehdoin kesken sopimuskauden. Sitoutuminen yhteishankintaan tarkoittaa sitä, että asiakas täyttää hankintalain tarkoittaman kilpailutusvelvoitteensa ja sitoutuu käyttämään Sarastian yhteishankintasopimusta kanavoimalla hankinnan kohteeseen liittyvät ostonsa sen kautta. Sarastian yhteishankintasopimuksia ei voi lainmukaisesti hyödyntää, ennen kuin sopimuksen käyttäjä on jättänyt allekirjoitetun sitoutumisen Sarastian Hankintapalveluihin ja sekä Sarastia että sopimustoimittaja ovat kirjallisesti hyväksyneet ko. sitoutumisen. Sarastian yhteishankintoihin voi sitoutua, vaikka asiakkaalla olisi voimassa olevia päällekkäisiä sopimusvelvoitteita ja/tai vaikka Sarastian kilpailuttama hankinta tulisi asiakkaalle ajankohtaiseksi vasta muutaman vuoden päästä. Tällöin sitoutumiset astuvat voimaan vasta aiempien sopimusvelvoitteidenne päätyttyä; riskiä päällekkäisistä sopimuksista ei siis ole. Sitoutumalla yhteishankintasopimukseen jo kilpailutusvaiheessa asiakas pääsee halutessaan vaikuttamaan hankinnan sisältöön ja tarjouspyynnön määrityksiin.

Voiko yhteishankintasopimuksiin liittyä mukaan kesken sopimuskauden?

Sarastian yhteishankintasopimuksiin voidaan ottaa uusia asiakkaita hankintalain ja sen ajankohtaisten tulkintojen asettamissa rajoissa. Asiakas voi varmistaa mahdollisuutensa liittyä sopimukseen kesken sopimuskauden ilmoittautumalla optioasiakkaaksi kilpailutusvaiheessa (optioasiakkuudesta lisää alempana). Parhaiten liittymismahdollisuus selviää tiedustelemalla asiaa sopimuskohtaisesti osoitteesta hankinta@sarastia.fi.

Mitkä organisaatiot voivat liittyä tilaajiksi Sarastian yhteishankintasopimuksiin?

Sarastian yhteishankintasopimuksia voivat hyödyntää Sarastian suorat ja välilliset omistajat. Sarastian omistaja-asiakkaita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt ja muut julkiset organisaatiot. Omistajaksi liittymisestä voi tiedustella Sarastian myynnistä. Välillinen omistajuus täyttyy seuraavissa tapauksissa:
 • Potentiaalinen asiakas (esim. kunta) omistaa osan Sarastiaa omistavasta organisaatiosta (esim. sairaanhoitopiiri tai koulutuskuntayhtymä)
 • Potentiaalisen asiakkaan (esim. kunnan 100% omistaman tytäryhtiön) omistaa kokonaan sellainen organisaatio (kunta), joka omistaa myös osan Sarastiasta

Ajankohtaista hankintapalveluista

Yhteishankintoja hyvinvointialueille tänä syksynä

Sarastia kilpailuttaa tulevana syksynä hyvinvointialueille räätälöityjä yhteishankintoja sen mukaan, minkälaisiksi asiakkaiden kilpailutustarpeet muodostuvat. Hyvinvointialueisiin tullaan ylipäätään suhtautumaan jatkossa omana asiakassegmenttinään,…
Lue lisää
Lisää ajankohtaisia

Tilaa uusinta tietoa kunta-alan tapahtumista

Tilaa uutiskirje