Toimittajalle

Hankintojen toteuttamisessa huolehditaan tilaajien tarpeiden lisäksi aina myös siitä, että sopimus on mahdollisimman kannattava valituille tarjoajille. Voimassa olevia yhteishankintasopimuksiamme hyödyntää jo noin 200 Sarastian omistaja-asiakasta.

Sarastian hankintapalvelujen lähtökohtana on toimia asiakastarpeiden pohjalta ja mukauttaa nämä asiakastarpeet markkinoiden todellisuuteen. Uskomme, että hankinta palvelee kaikkia osapuolia parhaiten silloin, kun hankinnan valmistelussa kuullaan sekä asiakasta että alan markkinatoimijoita. Hankintojen yleisenä tavoitteena on toimiva kumppanuussuhde toimittajan kanssa sopimuskaudella.

Markkinavuoropuhelu

Sarastian hankintaprosesseihin kuuluu vakiona markkinavuoropuhelu, jossa hankinta-asiantuntijamme keskustelevat markkinatoimijoiden kanssa saadakseen tietoa kilpailutuksen kohteesta. Onnistuneen kilpailutuksen toteuttamiseksi Sarastian on tärkeää olla perillä muun muassa eri toimialojen kilpailuasetelmasta, laatutekijöistä, hinnoittelumekanismeista sekä mahdollisista lisäpalveluista. Sarastia käy mielellään markkinavuoropuhelua erilaisten toimijoiden kanssa sekä osana kilpailutusprosesseja että myös niiden ulkopuolella. Mikäli yrityksesi haluaa osallistua keskusteluun julkisten hankintojen toteuttamisesta omalla toimialallanne, kehotamme olemaan meihin yhteydessä. Hyödynnämme mielellämme aktiivisten markkinatoimijoiden näkemyksiä soveltuvan kilpailutuksen osuessa kohdalle.

Näin osallistut tarjouskilpailuun

Kaikki sopimustoimittajamme valitaan julkisten kilpailutusten perusteella. Sen lisäksi, että kaikki hankintailmoituksemme julkaistaan Hilmassa, tiedon sekä valmistelussa olevista kilpailutuksistamme että jo julkaistuista hankintailmoituksista löytää verkkosivujemme sopimustaulukoista. Auki olevat tarjouspyyntömme löytyvät lisäksi Tarjouspalvelusta.

Onko sinulla kilpailutusidea?

Sarastian kilpailutukset – niin yhteishankinnat kuin asiakaskohtaiset kertahankinnatkin – perustuvat aina asiakkaiden ilmaisemiin hankintatarpeisiin. Yhteishankintaprojekteja perustetaan sen perusteella, miten laajasti asiakkaiden ehdottamille yhteishankinnoille on kysyntää muiden Sarastian asiakkaiden keskuudessa.

Sarastia voi tarvittaessa ehdottaa asiakkailleen yhteishankinnan kohteita perustuen itse havaitsemiinsa hankintatarpeisiin tai markkinatoimijoiden ehdottamiin hankinnan kohteisiin. Mikäli uskotte yrityksenne tarjoaman tuotteen tai palvelun tuovan merkittävää lisäarvoa kuntasektorille tai mikäli palveluidenne piirissä on jo useita julkisen sektorin asiakkaita, voi kyseessä olla potentiaalinen yhteishankinnan kohde.

Mikäli useampi seuraavista kriteereistä täyttyy, ota yhteyttä!

  • Kuntaorganisaatiot ostavat tarjoamianne tavaroita tai palveluita vähintään kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa (per organisaatio)
  • Kunnat tekevät myymistänne tavaroista/palveluista jatkuvasti omia julkisia kilpailutuksiaan
  • Toimialanne hankinnat ovat substanssinsa osalta hankalia kilpailuttaa

Usein kysytyt kysymykset

Miten yhteishankintasopimukseen sitoudutaan?

Yhteishankintasopimukseen sitoudutaan täyttämällä sitoutumislomakkeen ja toimittamalla sen sähköpostitse Sarastian hankintapalveluihin osoitteeseen hankinta@sarastia.fi. Ohjeita ja lisätietoja sitoutumisen tueksi saa ottamalla yhteyttä Sarastian hankintapalveluihin verkkolomakkeella, sähköpostitse (hankinta@sarastia.fi) tai puhelimitse (p. 050 366 8160). Vaihtoehtoisesti asiakas voi lähettää sopimuskohtaisen tiedustelun avaamalla verkkolomakkeen Hankintapalvelujen palvelusivulta painamalla minkä tahansa sivulla listatun sopimuksen kohdalla ”Lisätiedot”.

Mitä yhteishankintasopimukseen sitoutuminen tarkoittaa?

Asiakas voi sitoutua yhteishankintasopimukseen kilpailutusvaiheessa tai tietyin ehdoin kesken sopimuskauden. Sitoutuminen yhteishankintaan tarkoittaa sitä, että asiakas täyttää hankintalain tarkoittaman kilpailutusvelvoitteensa ja sitoutuu käyttämään Sarastian yhteishankintasopimusta kanavoimalla hankinnan kohteeseen liittyvät ostonsa sen kautta. Sarastian yhteishankintasopimuksia ei voi lainmukaisesti hyödyntää, ennen kuin sopimuksen käyttäjä on jättänyt allekirjoitetun sitoutumisen Sarastian Hankintapalveluihin ja sekä Sarastia että sopimustoimittaja ovat kirjallisesti hyväksyneet ko. sitoutumisen. Sarastian yhteishankintoihin voi sitoutua, vaikka asiakkaalla olisi voimassa olevia päällekkäisiä sopimusvelvoitteita ja/tai vaikka Sarastian kilpailuttama hankinta tulisi asiakkaalle ajankohtaiseksi vasta muutaman vuoden päästä. Tällöin sitoutumiset astuvat voimaan vasta aiempien sopimusvelvoitteidenne päätyttyä; riskiä päällekkäisistä sopimuksista ei siis ole. Sitoutumalla yhteishankintasopimukseen jo kilpailutusvaiheessa asiakas pääsee halutessaan vaikuttamaan hankinnan sisältöön ja tarjouspyynnön määrityksiin.

Voiko yhteishankintasopimuksiin liittyä mukaan kesken sopimuskauden?

Sarastian yhteishankintasopimuksiin voidaan ottaa uusia asiakkaita hankintalain ja sen ajankohtaisten tulkintojen asettamissa rajoissa. Asiakas voi varmistaa mahdollisuutensa liittyä sopimukseen kesken sopimuskauden ilmoittautumalla optioasiakkaaksi kilpailutusvaiheessa (optioasiakkuudesta lisää alempana). Parhaiten liittymismahdollisuus selviää tiedustelemalla asiaa sopimuskohtaisesti osoitteesta hankinta@sarastia.fi.

Mitkä organisaatiot voivat liittyä tilaajiksi Sarastian yhteishankintasopimuksiin?

Sarastian yhteishankintasopimuksia voivat hyödyntää Sarastian suorat ja välilliset omistajat. Sarastian omistaja-asiakkaita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt ja muut julkiset organisaatiot. Omistajaksi liittymisestä voi tiedustella Sarastian myynnistä. Välillinen omistajuus täyttyy seuraavissa tapauksissa:
  • Potentiaalinen asiakas (esim. kunta) omistaa osan Sarastiaa omistavasta organisaatiosta (esim. sairaanhoitopiiri tai koulutuskuntayhtymä)
  • Potentiaalisen asiakkaan (esim. kunnan 100% omistaman tytäryhtiön) omistaa kokonaan sellainen organisaatio (kunta), joka omistaa myös osan Sarastiasta

Ajankohtaista hankintapalveluista

Yhteishankintoja hyvinvointialueille tänä syksynä

Sarastia kilpailuttaa tulevana syksynä hyvinvointialueille räätälöityjä yhteishankintoja sen mukaan, minkälaisiksi asiakkaiden kilpailutustarpeet muodostuvat. Hyvinvointialueisiin tullaan ylipäätään suhtautumaan jatkossa omana asiakassegmenttinään,…
Lue lisää
Lisää ajankohtaisia

Tilaa uusinta tietoa kunta-alan tapahtumista

Tilaa uutiskirje