Viestintä- ja markkinointipalveluiden yhteishankintasopimus valmistunut

viestintäpalvelut

Sarastian kilpailuttama yhteishankintasopimus viestinnän ja markkinoinnin palveluista on tullut voimaan 1.3.2021 alkaen. Kyseessä on laaja puitejärjestely, jonka piirissä voidaan hankkia sekä mediatuotantoon tähtääviä suunnittelu- ja toteutuspalveluja että strategisen viestinnän palveluja.

Sopimus sisältää kaikkiaan kymmenen eri osakokonaisuutta, joiden kaikkien ympärille on perustettu oma puitejärjestely. Kilpailutetut osakokonaisuudet ovat seuraavat:

  • Videotuotannon suunnittelu- ja toteutuspalvelut
  • Sosiaalisen median tuotannon suunnittelu- ja toteutuspalvelut
  • Verkkosisällöntuotannon suunnittelu- ja toteutuspalvelut
  • Printtigrafiikan tuotannon suunnittelu- ja toteutuspalvelut
  • TV- ja suoratoistolähetysten sisällöntuotannon suunnittelu- ja toteutuspalvelut
  • Radiosisällöntuotannon suunnittelu- ja toteutuspalvelut
  • Journalistisen sisällöntuotannon palvelut
  • Vaikuttajaviestinnän palvelut
  • Inbound-markkinoinnin palvelut
  • Organisaatiolähtöisen strategisen viestinnän palvelut

Kilpailutuksen lähestymistapa

Kilpailutuksen ratkaisuperusteissa painotettiin vahvasti laatua (mediatuotannon osakokonaisuuksissa 40%; strategisen viestinnän osakokonaisuuksissa 60%). Pisteytettävinä laatuelementteinä sovellettiin henkilökohtaista kokemusta ja osaamista, resursointivalmiutta sekä yhdelle tilaajalle suunniteltujen mallitoteutusten arviointia.

Osana kokonaisedullisuutta arvioitiin toimittajien antamia tuntimääräarvioita erilaisille projektien vaiheille. Tämän seurauksena saatiin paitsi määrättyyn työn tehokkuuden tasoon sidottu tuntihinta myös minikilpailutuksessa hyödynnettävä työmääräarvioinnin malli.

Kilpailutus huomioi sekä kasvokkain työskentelyn että etätyöskentelyn mahdollisuudet. Lisäksi hinnoiteltiin erikseen suunnittelu-, toteutus- ja koulutuspalvelut. Lopputuloksena on puitejärjestely, jossa tarjoajat ovat antaneet tuntihinnat eri seuduille, erilaisille työskentelytavoille ja erilaisiin toimeksiantoihin perustuen.

Sopimuksen toimintamalli

Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottajansa puitejärjestelyyn valituista toimijoista, mikäli toimeksiannon euromääräinen arvo ei ylitä kansallista kynnysarvoa. Isommissa projekteissa tai kokonaisvaltaisissa tilaussuhteissa toimittajavalinnan mekanismina sovelletaan puitejärjestelyn sisäistä kevennettyä kilpailutusta. Kevennetty kilpailutus voidaan toteuttaa myös pienemmissä tilauksissa, mikäli asiakas katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi.

Kiinnostunut?

Lisätietoa asiakkaidemme mahdollisuudesta hyödyntää kilpailutettua sopimusta saa ottamalla yhteyttä Sarastian hankintapalveluihin: hankinta@sarastia.fi