Yhteishankinnat

Alle on listattu jo toteuttamiamme yhteishankintaratkaisuja sekä meneillään ja suunnitteilla olevia kilpailutusprojekteja. Yhteishankintoihin voi liittyä mukaan toimittamalla Sarastialle täytetyn sitoutumislomakkeen. Lomakkeista on kaksi eri versiota. Lomake A – käytä, kun ilmoitat ainoastaan edustamasi organisaation sitoutumisesta. Lomake B – käytä, kun ilmoitat useamman organisaation sitoutumisesta samaan sopimukseen.

Voimassa olevat hankintasopimuksemme on listattu myös Sarastian extranetiin. Sarastian pilvipalveluita käyttävät asiakkaat voivat kirjautua Sarastian extranetiin sähköpostitunnuksillaan; muille asiakkaille tunnukset tilataan erikseen osoitteesta hankinta(at)sarastia.fi.

Kilpailutusideat perustuvat kuntien, markkinatoimijoiden tai Sarastian ajatuksiin siitä, minkälaisista hankintasopimuksista olisi kunnille hyötyä. Kilpailutusideat viedään toteutukseen sen perusteella, osoittavatko asiakkaat niihin kiinnostusta.

Valmistelussa olevat hankinnat ovat resursoituja yhteishankintaprojekteja, joiden toteuttamisesta on jo sovittu joidenkin asiakkaiden kanssa. Muut asiakkaat voivat liittyä mukaan hankintoihin koko niiden valmistelun ajan aina hankintailmoituksen julkaisuun saakka.

Yhteishankintasopimukset ovat valmiiksi kilpailutettuja hankintasopimuksia, joita Sarastian asiakkaat voivat hyödyntää määrätyin ehdoin. Jo kilpailutettuja hankinnan kohteita voidaan myös kilpailuttaa joustavasti uudestaan uusille asiakasryhmille.

Sopimusten ja kilpailutusprojektien listaa voidaan rajata toimialakohtaisilla suodattimilla. Osa sopimuksista liittyy useampaan toimialaan.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoa mistä tahansa sopimuksestamme tai kilpailutuksestamme saat ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai sopimustaulukon rivien yhteydessä olevalla sähköisellä lomakkeella.

Ota yhteyttä

 • hankinta@sarastia.fi
 • 050 366 8160

Kaikki hankinnat

Hankintakategoriat

Toimialasuodattimet

Ajankohta

Valmistelukauden alku

Sopimuskauden alku

Hankinnan kohde Sektori Valmistelukausi Sopimuskausi Lisätiedot

EDU-tablettilaitteet ja pedagogiset tukipalvelut 2024 475594

Hankinnan sisältö: Hankinnan tarkoituksena on toteuttaa Apple-merkkisten tablettilaitteiden (iPad) hankinta julkisen sektorin perusopetukseen, oppilaitoksille ja varhaiskasvatukseen. Hankintaa laajennetaan optioina erilaisilla pedagogisilla tukipalveluilla (laite- ja sisältökoulutus) sekä MDM eli Mobile Device Management -palvelulla lisenssikustannuksineen. Asiakkaalla on täten mahdollisuus käyttää omaa tai muun kolmannen osapuolen pedagogisia tukipalveluita ja MDM-palvelua.

Osakokonaisuudet: 1. Tablettilaitteet, 2. Pedagogiset tukipalvelut ja 3. MDM-palvelu ja lisenssit. Hankinnan sisältö voidaan laatia yhdessä sitoutuvien asiakkaiden kanssa.

Hyvä tietää: Sarastialla on voimassa oleva sopimus nimeltään tabletit pedagogisella tuella, jonka rinnalle kilpailutetaan uusi sopimus. Alustavasti hankinta toteutetaan vuoden 2024 aikana. Hankintaan voi sitoutua loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana. Tavoite on, että sopimus astuu voimaan vuoden 2024 aikana.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 1.3.2024

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

Q3/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri
Q3/23 Lisätiedot

Ilmanvaihtokoneiden suodattimet 2024 475296

Ilmanvaihtokoneiden suodattimet 2024 475296

Hankinnan kohde: Ilmanvaihtokoneiden suodattimet sekä hankintaan liittyvät ilmanvaihtokoneiden ja –suodattimien kartoitus- ja mitoituspalvelut

Hyvä tietää: Valmistelu loppuvuoden 2023 sekä alkuvuoden 2024 aikana.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 30.12.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Sisustus ja kiinteistönhoito

Valmistelukausi

Q4/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Sisustus ja kiinteistönhoito
Q4/23 Lisätiedot

Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka 2024 474238

Hankinnan sisältö: Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka sekä niihin liittyvä huolto- ja asennuspalvelut.

Suunnitellut osakokonaisuudet: Hankinta jaetaan alueellisiin osakokonaisuuksiin sekä valtakunnalliseen verkkokauppaan.

Hyvä tietää: Valmistelu loppuvuoden 2023 aikana, kilpailutus alkuvuodesta 2024.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 30.11.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • ICT

Valmistelukausi

Q3/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • ICT
Q3/23 Lisätiedot

Vuokrattavat työvaatteet, potilasvaatteet ja liinavaatteet 2024 475488

Hankinnan sisältö: Eri alojen vuokrattavat työvaatteet sekä potilas- ja liinavaatteet kokonaispalveluna. Hankinta kattaa tekstiilien vuokrauksen, pesun, huollon, toimitusprosessin sekä käytöstä poistettujen tekstiilien kierrättämisen/loppuhävittämisen.

Suunnitellut osakokonaisuudet: 1. Vuokrattavat työvaatteet 2. Vuokrattavat potilas- ja liinavaatteet

Hyvä tietää: Hankinta toteutetaan kevään ja kesän 2024 aikana.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 31.5.2024

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus
 • Sote-palvelut ja -tuotteet

Valmistelukausi

Q3/23–Q2/24

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
 • Sote-palvelut ja -tuotteet
Q3/23–Q2/24 Lisätiedot

Pesulapalvelut

Hankinnan kohde: Asiakasyhteisöjen omien työvaatteiden, liinavaatteiden sekä muiden tekstiilien (pyyheliinat, lakanat, vuodevaatteet yms.) pesulapalvelut. Pesulapalvelut pitävät sisällään pyykin noudon tilaajan eri toimipisteistä, pesun, käsittelyn sekä kuljetuksen sovittuna aikana takaisin tilaajalle.

Hyvä tietää:  Sarastialla on voimassa oleva hankintasopimus, joka koskee hoivakotien ja laitosten potilas- ja liinavaatteiden pesulapalveluja. Mahdollisesti toteutettava uusi hankinta on alustavasti ajateltu kattamaan työvaatteiden pesut sekä päiväkotien pyykit.  Osakokonaisuudet perustetaan alueittain hankintaan sitoutuneiden asiakasyhteisöjen sijaintien perusteella. Hankinnan toteutuminen arvioidaan hankinnasta kiinnostuneiden asiakkaiden määrän ja hankintavolyymin perusteella. Mikäli saadaan riittävä volyymi, hankinta voidaan toteuttaa talven ja kevään 2024 aikana.

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
Lisätiedot

Vesiautomaatit vuokrapalveluna

Hankinnan sisältö: Vuokrattavat vesiautomaatit. Hankinta sisältää tilaajan tiloihin toimitettavat vesiautomaatit asennus- ja huoltopalveluineen. Hankinnassa korostetaan ekologisuutta.

Hyvä tietää: Vesiautomaatit voivat olla sekä lähdevesiautomaatteja että vesijohtoverkkoon kytkettäviä automaatteja.

Sektorit:

 • Muut

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Muut
Lisätiedot

Myyntineuvontapalvelut kiinteistöjen myyntiin

Hankinnan sisältö: Julkisten hankintayksiköiden omistamien kiinteistöjen myyntiin liittyvät neuvontapalvelut. Palvelu soveltuu esimerkiksi kunnille, joiden tilantarve on vähentynyt SOTE-uudistuksen myötä, ja jotka siten tarvitsevat neuvontapalveluita kiinteistöjen myyntiin liittyen.

Hyvä tietää: Hankinta siirretään valmisteluun loppuvuoden aikana tai alkuvuodesta 2024, mikäli se kerää riittävästi asiakaskiinnostusta. Hankinta voidaan räätälöidä asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan.

Sektorit:

 • Muut

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Muut
Lisätiedot

Juridiset asiantuntijapalvelut

Hankinnan sisältö:

Juridiset asiantuntijapalvelut julkisen sektorin eli toimialojen vaihteleviin tarpeisiin.

Osakokonaisuudet: Rakennetaan osakokonaisuuksien sisällöt asiakastarpeiden perusteella.

Hyvä tietää: Voimassa oleva sopimus päättyy 30.4.2024 ja se sisältää seuraavat osakokonaisuudet:

 • Julkiset hankinnat
 • Yhtiöoikeudelliset asiantuntijapalvelut
 • Kiinteistöoikeudelliset asiantuntijapalvelut
 • Työoikeudelliset asiantuntijapalvelut
 • Riita-asioiden ratkaisu
 • Sosiaalioikeus
 • Tietosuoja-asiat

Hankintalakia ei sovelleta oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tarjoamia oikeudenkäyntiasiamiespalveluja ja näihin välittömästi liittyviä oikeudellisia neuvontapalveluja koskeviin hankintoihin. Hankintalaki rajaa soveltamisalan ulkopuolelle myös muutaman muun selkeän tilanteen (hankintalaki, 9§ 1 momentin kohdat 6–8). Kaikki muu juridinen asiantuntijapalvelu on kilpailutettava hankintalain mukaan.

Sektorit:

 • Muut

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Muut
Lisätiedot

Asuntojen muutostyöt 2023 473781

Hankinnan sisältö: Asuntojen muutostöiden puitejärjestely

Hankinnan kohteena ovat vammaispalvelujen lakisääteiset henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät asunnonmuutostyöt, kuten esimerkiksi ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n tai vesijohdon asentaminen, valaistusmuutostyöt ja kontrastien lisääminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt.

Osakokonaisuudet:

1. Pienet asunnonmuutostyöt / KESKI-UUSIMAA

2. Isot asunnonmuutostyöt / KESKI-UUSIMAA

Hyvä tietää: Kilpailutuksen valmistelu tapahtuu loppuvuoden 2023 aikana ja sopimuksen on tarkoitus astua voimaan helmikuussa 2024.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 27.10.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Q2/23–Q4/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Q2/23–Q4/23 Lisätiedot

Talonrakennuksen suunnittelupalvelut 2024 475695

Hankinnan sisältö: Talonrakennuksen suunnittelupalvelujen puitejärjestely

Osakokonaisuudet: 1. Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, 2. Rakennesuunnittelu, 3. Pohjarakennesuunnittelu, 4. LVIA-suunnittelu, 5. Sähkösuunnittelu, 6. Sisustussuunnittelu

Hyvä tietää: Kilpailutus toteutetaan alkuvuoden 2024 aikana

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 31.12.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Q2/23–Q4/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Q2/23–Q4/23 Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut 2023 450692

Hankinnan sisältö: Hankinta sisältää sitoutuvien asiakkaiden tarpeiden mukaan erilaisia yhdyskuntatekniikan konsultointipalveluita.

Osakokonaisuudet:

1. Geotekniikka ja geotekniset maastotutkimukset
2. Liikennetekniikka
3. Infrarakennuttaminen ja infratöiden valvonta, maa- ja
vesirakennustyön työmaavalvonta
4. Maisemasuunnittelu
5. Pilaantuneet maa- ja vesialueet
6. Tie-, katu-, alue- ja kunnallistekniset järjestelmät (vesihuolto ja
tutkimus)
7. Rakennetekniikka
8. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
9. Mittaus- ja kartoitustekniikka
10. Meluselvitykset, -mittaukset ja meluntorjuntasuunnittelu
11. Tärinä- ja runkomeluselvitykset
12. Luontoselvitysten osakokonaisuus
13. Ilmastoselvitykset ja -suunnitelmat

14. Suuronnettomuuksien riskikartoitukset, vaarallisten aineiden ja dominoefektien -riskikartoitukset

Kaikki osakokonaisuudet ovat toteutumassa uudessa kilpailutuksessa.

Hyvä tietää: Valmistelu kesän 2023 aikana ja tavoite on, että sopimus astuu voimaan 1.11.2023.

HUOM! Tarjouspyyntö on julkaistu.

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/23–Q3/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q1/23–Q3/23 Lisätiedot

Tulkkauspalvelut 2023 451812

Hankinnan sisältö: Hankinta sisältää läsnäolotulkkauksena suoritettavat asioimistulkkaukset sekä perinteiset etätulkkaukset (ei sovelluksen kautta suoritettavia tulkkauksia).

Osakokonaisuudet: Hankinta jaetaan sitoutuvien asiakkaiden mukaan alueellisiin osakokonaisuuksiin.

Toteutumassa Kanta-Hämeen alueen tulkkauspalveluiden kilpailutuskokonaisuus

Hyvä tietää: Valmistelu kevään ja kesän 2023 aikana ja tavoite on, että sopimus astuu voimaan 1.10.2023.

HUOM! Tarjouspyyntö on julkaistu!

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

Q1/23–Q3/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri
Q1/23–Q3/23 Lisätiedot

Ajankohtaista hankintapalveluista

Yhteishankintoja hyvinvointialueille tänä syksynä

Sarastia kilpailuttaa tulevana syksynä hyvinvointialueille räätälöityjä yhteishankintoja sen mukaan, minkälaisiksi asiakkaiden kilpailutustarpeet muodostuvat. Hyvinvointialueisiin tullaan ylipäätään suhtautumaan jatkossa omana asiakassegmenttinään,…
Lue lisää
Lisää ajankohtaisia

Tilaa uusinta tietoa kunta-alan tapahtumista

Tilaa uutiskirje