Yhteishankinnat

Alle on listattu jo toteuttamiamme yhteishankintaratkaisuja sekä meneillään ja suunnitteilla olevia kilpailutusprojekteja. Yhteishankintoihin voi liittyä mukaan toimittamalla Sarastialle täytetyn sitoutumislomakkeen. Lomakkeista on kaksi eri versiota. Lomake A – käytä, kun ilmoitat ainoastaan edustamasi organisaation sitoutumisesta. Lomake B – käytä, kun ilmoitat useamman organisaation sitoutumisesta samaan sopimukseen.

Voimassa olevat hankintasopimuksemme on listattu myös Sarastian extranetiin. Sarastian pilvipalveluita käyttävät asiakkaat voivat kirjautua Sarastian extranetiin sähköpostitunnuksillaan; muille asiakkaille tunnukset tilataan erikseen osoitteesta hankinta(at)sarastia.fi.

Kilpailutusideat perustuvat kuntien, markkinatoimijoiden tai Sarastian ajatuksiin siitä, minkälaisista hankintasopimuksista olisi kunnille hyötyä. Kilpailutusideat viedään toteutukseen sen perusteella, osoittavatko asiakkaat niihin kiinnostusta.

Valmistelussa olevat hankinnat ovat resursoituja yhteishankintaprojekteja, joiden toteuttamisesta on jo sovittu joidenkin asiakkaiden kanssa. Muut asiakkaat voivat liittyä mukaan hankintoihin koko niiden valmistelun ajan aina hankintailmoituksen julkaisuun saakka.

Yhteishankintasopimukset ovat valmiiksi kilpailutettuja hankintasopimuksia, joita Sarastian asiakkaat voivat hyödyntää määrätyin ehdoin. Jo kilpailutettuja hankinnan kohteita voidaan myös kilpailuttaa joustavasti uudestaan uusille asiakasryhmille.

Sopimusten ja kilpailutusprojektien listaa voidaan rajata toimialakohtaisilla suodattimilla. Osa sopimuksista liittyy useampaan toimialaan.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoa mistä tahansa sopimuksestamme tai kilpailutuksestamme saat ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai sopimustaulukon rivien yhteydessä olevalla sähköisellä lomakkeella.

Ota yhteyttä

 • hankinta@sarastia.fi
 • 050 366 8160

Kaikki hankinnat

Hankintakategoriat

Toimialasuodattimet

Ajankohta

Valmistelukauden alku

Sopimuskauden alku

Hankinnan kohde Sektori Valmistelukausi Sopimuskausi Lisätiedot

Talonrakennuksen suunnittelupalvelut 2024 458157

Hankinnan sisältö: Talonrakennuksen suunnittelupalvelujen puitejärjestely

Osakokonaisuudet: 1. Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, 2. Rakennesuunnittelu, 3. Pohjarakennesuunnittelu, 4. LVIA-suunnittelu, 5. Sähkösuunnittelu, 6. Sisustussuunnittelu

Hyvä tietää: Kilpailutus toteutetaan alkuvuoden 2024 aikana

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 31.12.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Q2/23–Q4/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Q2/23–Q4/23 Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut 2023 450692

Hankinnan sisältö: Hankinta sisältää sitoutuvien asiakkaiden tarpeiden mukaan erilaisia yhdyskuntatekniikan konsultointipalveluita.

Osakokonaisuudet: 1. Geotekniikka ja geotekniset maastotutkimukset, 2. Liikennetekniikka, 3. Infrarakennuttaminen, 4. Maisemasuunnittelu, 5. Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonta (voidaan yhdistää osakokonaisuuteen 4), 6. Pilaantuneet maa- ja vesialueet, 7.Tie-, katu- , alue- ja kunnallistekniset järjestelmät, 8. Vesihuolto ja –tutkimus (voidaan yhdistää osakokonaisuuteen 7), 9. Rakennetekniikka, 10. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus, 11. Mittaus- ja kartoitustekniikka, 12. Meluselvitykset, -mittaukset ja meluntorjuntasuunnittelu, 13. Tärinä- ja runkomeluselvitykset, 14. Luontoselvitykset, 15. Ilmastoselvitykset ja -suunnitelmat

31.5. sitoutumistilanne: osakokonaisuuksiin 1,3,5,6,7,8, 10, 14 ja 15 on ilmoittautunut mukaan asiakkaita ja hankinta toteutumassa

Hyvä tietää: Valmistelu kevään ja kesän 2023 aikana ja tavoite on, että sopimus astuu voimaan 1.11.2023.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 30.8.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/23–Q3/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q1/23–Q3/23 Lisätiedot

Tulkkauspalvelut 2023 451812

Hankinnan sisältö: Hankinta sisältää läsnäolotulkkauksena suoritettavat asioimistulkkaukset sekä perinteiset etätulkkaukset (ei sovelluksen kautta suoritettavia tulkkauksia).

Osakokonaisuudet: Hankinta jaetaan sitoutuvien asiakkaiden mukaan alueellisiin osakokonaisuuksiin.

Toteutumassa ainakin seuraavat alueet:

 • Kanta-Häme

Hyvä tietää: Valmistelu kevään ja kesän 2023 aikana ja tavoite on, että sopimus astuu voimaan 1.10.2023.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 15.8.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

Q1/23–Q3/23

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri
Q1/23–Q3/23 Lisätiedot

Suun terveydenhuollon tarvikkeet

Hankinnan sisältö: Hankinnan kohteena on suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet sekä oikomishoitotuotteet

Hankinta on alustavasti suunniteltu jaettavaksi seuraaviin osakokonaisuuksiin:

 1. Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet
 2. Suun terveydenhuollon oikomishoitotarvikkeet

 

Hyvä tietää: Hankinta on suunnattu ensisijaisesti hyvinvointialueille.

Sektorit:

 • Sote-palvelut ja -tuotteet

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Sote-palvelut ja -tuotteet
Lisätiedot

Työasemaratkaisut 2024 442440

Hankinnan sisältö: Erilaiset työasemat ja niihin liittyvät palvelut. Työasemat kattavat mm. kannettavat tietokoneet, pöytäkoneet, Chromebookit ja Android-pohjaiset tablettilaitteet. Hankinnan sisältö kattaa julkishallinnon, sivistys- ja koulutoimen (EDU) sekä hyvinvointialueiden työasematarpeet. Näiden lisäksi hankittavana kohteena ovat työasemapalvelut, joita ovat mm. työasemalaitteiden asentaminen, etä- ja lähitukipalvelut, rahoitusratkaisut, vuokralaitteiden poisvienti ja tietoturvallinen jälkikäsittely, laitteiden kierrätysratkaisut sekä kattava tilausjärjestelmä laitteille ja palveluille (sisältäen mahdollisuuden paketoida asiakaskohtaisia laitekokonaisuuksia helposti tilattaviksi ”bundleiksi” sekä toteuttaa organisaatiokohtaisia hyväksyttämisprosesseja raportointityökaluineen). Hankinta soveltuu erinomaisesti niin pienille kuin suurille julkisille hankintayksiköille, oppilaitoksille sekä hyvinvointialueille.

Hyvä tietää: Hankinta voidaan jakaa maantieteellisiin ja alueellisiin osakokonaisuuksiin, mikäli hankintaan sitoutuvat asiakkaat näin toivovat. Hankinta voi sisältää myös valtakunnallisia toteutuksia. Hankinta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana. Hankinnan valmistelu päättyy 15.8.2023. Kilpailutus toteutetaan elo-joulukuun 2023 aikana mikäli hankintaan saadaan riittävästi sitoutuneita asiakkaita. Tavoite on, että sopimus astuu voimaan 1.1.2024. Aikataulua on mahdollista aikaistaa, mikäli sitoutumisia hankintaan saadaan riittävä määrä ennen 15.8.2023.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 15.8.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • ICT

Valmistelukausi

Q1/23–Q3/23

Sopimuskausi

Q1/24

Lisätiedot
 • ICT
Q1/23–Q3/23 Q1/24 Lisätiedot

Tietoliikennepalvelut 2024 408573

Hankinnan sisältö: Tietoliikennepalvelut julkisille hankintayksiköille. Tietoliikennepalvelut sisältävät internet-yhteydet tilaajan kiinteistöihin ja kohteisiin. Lisäksi hankinta sisältää tietoliikennepalveluita toimittavalta taholta hankittavat palomuuripalvelut, lähiverkkojen aktiivilaitteet (kytkimet ja tukiasemat) sekä tietoliikenneyhteyksien tukipalvelut. Hankinnassa ovat optiona mukana myös mahdolliset 5G-datayhteydet (ilman puheominaisuuksia). Hankinta soveltuu julkishallinnon, sivistys- ja koulutoimen sekä hyvinvointialueiden tietoliikenne ja Internet-yhteyksien tarpeisiin. Käytännössä tilaaja voi hankkia yksinkertaisimmillaan tietoliikenneyhteyden palveluntarjoajalta ja toteuttaa lähiverkot ja niiden tukipalvelut itse tai hankkia koko tietoliikennepalvelun ”Avaimet käteen”-ratkaisuna valitulta toimittajalta / valituilta toimittajilta. Näiden lisäksi hankintaa voidaan laajentaa esim. avoimien ja vierasverkkojen kirjautumisen hallintaratkaisuilla ja erillisillä tietoverkkojen tietoturvaan ja turvallisuuteen liittyvillä lisäpalveluilla ja -ratkaisuilla.

Hyvä tietää: Hankinta toteutetaan valtakunnallisena ratkaisuna, mutta yksittäisiä palvelukomponentteja tai lisäpalveluita voidaan jakaa omiksi osakokonaisuuksiksi. Hankinta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana. Hankinnan valmistelu päättyy 15.8.2023. Kilpailutus toteutetaan elo-joulukuun 2023 aikana mikäli hankintaan saadaan riittävästi sitoutuneita asiakkaita. Tavoite on, että sopimus astuu voimaan 1.1.2024. Aikataulua on mahdollista aikaistaa, mikäli sitoutumisia hankintaan saadaan riittävä määrä ennen 15.8.2023.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 15.8.2023 

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • ICT

Valmistelukausi

Q1/23–Q3/23

Sopimuskausi

Q1/24

Lisätiedot
 • ICT
Q1/23–Q3/23 Q1/24 Lisätiedot

Etätulkkauspalvelut 2023 420368

Painotukset / laatu: Laadun painoarvo n. 40-50%

Hankinnan sisältö: Puitejärjestely, joka pitää sisällään etätulkkauspalveluiden hankinnan suomen kielestä kohdekieleen tai kohdekielestä suomen kieleen, kielestä riippumatta. Hankinta kattaa sovelluksen kautta tehtävät tulkkauspalvelut sekä muut etätulkkauspalvelun muodot (videotulkkauspalvelut, puhelintulkkauspalvelut, ilmoitustulkkaus). Hankintaan voidaan sisällyttää asiakkaiden tarpeiden mukaan tulkkaukset kohdekielestä ruotsin/englannin kieleen ja ruotsin/englannin kielestä kohdekieleen.

Hankinta jaetaan kahteen osakokonaisuuteen:

 1. Pikatulkkauspalvelut (sovelluksen kautta hankittavat)
 2. Etukäteen varattavat etätulkkauspalvelut (sisältäen myös sovelluksen kautta etukäteen varattavat sovellustulkkaukset)

Kilpailutuksessa huomioidaan mm. järjestelmälle asetettavat laadulliset vähimmäisvaatimukset, tietoturva sekä palvelun kautta tarjottavien tulkkauspalveluiden laatu ja sosiaalinen vastuullisuus. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan 1.6.2023.

Hankinnan osakokonaisuuteen 2 voi sitoutua myös pelkästään sovelluksen kautta tehtävien tulkkausten osalta, mikäli omassa organisaatiossa on voimassa oleva sopimus perinteisistä etätulkkauksista.

HUOM! Tarjouspyyntö on julkaistu.

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

Q4/22–Q1/23

Sopimuskausi

Q3/23–Q2/27

Lisätiedot
 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri
Q4/22–Q1/23 Q3/23–Q2/27 Lisätiedot

Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet 2023 442326

Hankinnan kohde: Kiinteistöissä käytettävät LVI-tarvikkeet jaettuna osakokonaisuuksiin seuraavasti: 1. Vesiputket liittimineen, 2. Kiinteistöviemärit, 3. Saniteettikalusteet ja -varusteet, 4. Ilmastointikanavat ja -osat

Hyvä tietää: Puitejärjestely, johon valitaan osakokonaisuuksittain enintään 3 sopimustoimittajaa. Kansallisen kynnysarvon alla voi hyödyntää vapaata valintaa ja kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa käytetään minikilpailutusta.

Huom! Sitoutuminen viimeistään 31.8.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Lisätiedot

Kiinteistöjen LED-valot

Hankinnan kohteena ovat kiinteistöihin asennettavat LED-valot ja niiden vaihtotyö. Valojen vaihtotyö voi olla yksittäinen toimeksianto tai suurempi urakka, jossa vaihdon kohteena on esimerkiksi koko kunnan valokanta osoitetuissa kiinteistöissä. Tuotteiden pääkäyttökohteet ovat toimistotilat, koulut, päiväkodit, vanhainkodit, terveyskeskukset ja muut kuntien julkiset tilat.

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Lisätiedot

Betonituotteet

Hankinnan kohteena ovat erilaiset betonituotteet, kuten betoniputket ja -renkaat sekä betonikivet ja -laatat. Tavoitteena on sopimus, joka kattaa asiakasyhteisöjen tarpeet erilaisille betonituotteille, ja jolla asiakasyhteisöt voivat hankkia sujuvasti eri puolilla sijaitseviin työkohteisiin tarvittavia tuotteita. Hankinta voidaan jakaa alueellisiin osakokonaisuuksiin hankintaan sitoutuvien asiakkaiden perusteella.

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Lisätiedot

Rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalvelut 2023 442230

Osakokonaisuudet: 1. Rakennuttamisen asiantuntijapalvelut, 2. LVIAE-asiantuntijapalvelut, 3. Sähkötekniset asiantuntijapalvelut, 4. Puhtaudenhallinnan asiantuntijapalvelut, 5. Kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut, 6. Turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Hyvä tietää: Kansallisen kynnysarvon alittavat kertahankinnat voi tehdä vapaasti keneltä tahansa puitejärjestelyn toimittajalta osakokonaisuuksittain. Asiakasyhteisöillä on mahdollisuus sitoutua hankintaan haluamiensa osakokonaisuuksien osalta.

Huom! Sitoutuminen viimeistään 31.7.2023

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Lisätiedot

Tilausajot /Etelä-Savon seutu 2023 425458

Hankinnan kohde: Henkilöliikenneluvalla ajettavat tilausajot mahdollisine lisäpalveluineen. Tilausajoilla tarkoitetaan manner-Suomessa tapahtuvia yhdensuuntaisia, edestakaisia sekä ennalta sovittuja kuljetuksia, kuten koulujen uimahallikuljetukset. Sopimus ei sisällä säännöllisesti suoritettavia päiväkoti-, koulu- ja asiointikuljetuksia.

Osakokonaisuudet: Tilausajot /Etelä-Savon seutu

Hyvä tietää: Tilausajot hankitaan suorittamalla minikilpailutus liikennöitsijöiden välillä. Minikilpailutusprosessi suoritetaan Sarastian minikilpailutusportaalissa.

HUOM! Tarjouspyyntö on julkaistu.

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

 

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Lisätiedot

Ajankohtaista hankintapalveluista

Yhteishankintoja hyvinvointialueille tänä syksynä

Sarastia kilpailuttaa tulevana syksynä hyvinvointialueille räätälöityjä yhteishankintoja sen mukaan, minkälaisiksi asiakkaiden kilpailutustarpeet muodostuvat. Hyvinvointialueisiin tullaan ylipäätään suhtautumaan jatkossa omana asiakassegmenttinään,…
Lue lisää
Lisää ajankohtaisia

Tilaa uusinta tietoa kunta-alan tapahtumista

Tilaa uutiskirje