Yhteishankinta Oy Teboil Ab:lta keskeytyy lokakuussa

Sarastian Hankintapalvelut noudattaa toiminnassaan EU:n hankintadirektiiviä sekä EU:n alueella kulloinkin voimassa olevaa kansallisesti pakottavaa lainsäädäntöä. Euroopan Unionin neuvosto on 8.4.2022 antamallaan päätöksellä määrännyt rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavista Venäjän toimista johtuen. Päätöksen johdosta EU:n hankintadirektiivien piirissä olevien hankintasopimusten tekeminen 9.4.2022 alkaen tai jatkaminen 9.10.2022 jälkeen on kielletty, mikäli toisena sopijapuolena on oikeushenkilö, jonka omistusoikeuksista yli 50% kuuluu Venäjän kansalaiselle tai Venäjälle sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

Edellä mainitusta johtuen noudatamme EU:n pakoteasetusta ja jäädytämme Oy Teboil Ab:n Ajoneuvo- ja teollisuusvoiteluaineet -sopimuksemme pakoteasetuksen mukaisesti.