Yhteishankintasopimuksista ratkaisu sote-uudistuksen sopimuskaaokseen?

Sote-uudistus tulee aiheuttamaan poikkeuksellisen työlään ja sekavan tilanteen liittyen hankintasopimuksiin. Hyvinvointialueille tulee siirtymään useita päällekkäisiä hankintasopimuksia, joiden osalta alueilla joudutaan tekemään haastavia valintoja. Tilanteen juridinen haaste liittyy siihen, ettei sote-uudistus anna selvää ratkaisua hankintasopimuksiin liittyviin sopimusoikeudellisiin haasteisiin: sopimuksiin kirjattuja ehtoja ja velvoitteita – kuten hankintavolyymeja, irtisanomisaikoja ja yksinoikeuksia – pitää noudattaa. Yksittäisten hankintasopimusten alaiset hankintavolyymit eivät voi lain puitteissa merkittävästi laajentua tai supistua, jolloin yhteen sopimukseen keskittäminen ei ole laillinen vaihtoehto. Juridisesti pätevä vaihtoehto olisi uudelleen kilpailuttaminen ja kaikkien olemassa olevien sopimusten irtisanominen, mutta kyseinen vaihtoehto on aikataulun puitteissa monilla alueilla mahdoton. Lisäksi osa sopimuksista on määräaikaisia ilman irtisanomisehtoa. Käytännössä tämä kaikki voi johtaa siihen, että samoja tavaroita ja palveluita joudutaan tilaamaan useilta eri toimittajilta erilaisin ehdoin, kunnes yksittäiset sopimukset saadaan ehtojen mukaan päätettyä ja uusi kilpailutus tehtyä.

Sarastia varaa mahdollisuuden kilpailuttaa syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana yhteishankintana ne hankintasopimukset, joita hyvinvointialueet tulevat tarvitsemaan toimintansa ensimmäisinä vuosina. Keskeisenä ajatuksena on luoda hyvinvointialueille suunnattuja hankintaratkaisuja, joilla voidaan tuottaa ratkaisu sote-uudistukseen liittyvään sopimushaasteeseen. Samalla voidaan saavuttaa perinteisempiä yhteishankinnan hyötyjä, kuten volyymietuja sekä valtakunnallista synergiaa. Nykyisen tiedon valossa Sarastian osakkeenomistajia on 1.1.2023 alkaen ainakin seitsemällä hyvinvointialueella. Vuonna 2022 kilpailutettavat sopimukset voidaan jo kilpailuttaa suoraan hyvinvointialueiden käyttöön, koska hyvinvointialueet voivat sitoutua hankintoihin omalla päätöksellään.

Yhteishankinta on sote-uudistuksen alla toimiva vaihtoehto hyvinvointialueiden kilpailutusvelvoitteen taklaamiseen ja sopimustilanteen johdonmukaistamiseen. Yhteishankintaan sitoutuminen säästää hyvinvointialueiden työaikaa ja siirtää kilpailutuksen juridiset vastuut Sarastialle. Yhteishankintasopimusten alaiset tilaussuhteet voivat siirtyä hyvinvointialueille liikkeenluovutuksessa samoin kuin muutkin kuntien ja sairaanhoitopiirien käyttämät sopimukset. Näin ollen hankintaratkaisuja voidaan tehdä jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2023. Yhteishankintasopimuksiin voi sitoutua vain tarvittavalla hankintavolyymilla, mikä mahdollistaa esimerkiksi kahden rinnakkaisen sopimuksen ylläpidon täysin hankintalain mukaisesti. Yhteishankinta mahdollistaa myös hankintavolyymien siirtämisen Sarastian sopimuksen piiriin asteittain sitä mukaa, kun vanhat sopimusvelvoitteet päättyvät.

Kannustamme kaikkia hyvinvointialueita esittämään hankintatarpeensa Sarastialle sekä seuraamaan aktiivisesti tänä vuonna aloitettavia yhteishankintoja!