Yhteishankintoja hyvinvointialueille tänä syksynä

Sarastia kilpailuttaa tulevana syksynä hyvinvointialueille räätälöityjä yhteishankintoja sen mukaan, minkälaisiksi asiakkaiden kilpailutustarpeet muodostuvat. Hyvinvointialueisiin tullaan ylipäätään suhtautumaan jatkossa omana asiakassegmenttinään, jolle hankintapalveluita tuotetaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Sarastia on tehnyt tulevalle syksylle resurssivaraukset viidestä hyvinvointialueille suunnatuista yhteishankinnasta. Kilpailutukset on määrä toteuttaa siten, että Sarastian asiakkaisiin kuuluvat hyvinvointialueet saavat tarvitsemansa hankintasopimukset käyttöön jo vuonna 2023. Varsinaiset hankinnan kohteet ovat vielä toistaiseksi epäselvät; kilpailutukset toteutetaan sen mukaan, minkälaisille sopimuksille Sarastian HVA-asiakkaat näkevät tarvetta. Resurssivarauksen tarkoitus on kyetä reagoimaan nopeasti, kun hyvinvointialueiden kilpailutustarpeet selviävät.

Hankintapalveluissa on käyty jatkuvasti hyvinvointialueiden hankintatarpeisiin liittyvää keskustelua viime vuonna. Ymmärryksemme mukaan hyvinvointialueilla tulee olemaan merkittäviä haasteita löytää aikaa hankintojen kilpailuttamiseen muun valmistelun ohessa. Toisaalta useat sopimukset eivät tule siirtymään hyvinvointialueille kovin luontevasti. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset sopimukset, joiden hankintavolyymeja on vaikeaa osittaa sekä sellaiset hankinnan kohteet, joita ei käytännön syistä voida tilata usealla rinnakkaisella sopimuksella. Sarastian tarjoama ratkaisu tilanteeseen on räätälöity yhteishankinta – ulkoistamalla kilpailutukset Sarastialle kaikki hyvinvointialueet saavat tarvitsemansa kustannustehokkaat sopimukset riskittömästi ja aikataulussa. 

Hankintojen kohdistaminen hyvinvointialueille ei ole tilapäisratkaisu, vaan Sarastian on määrä kohdella hyvinvointialueita omana asiakassegmenttinään myös jatkossa. Sarastian osakkeet hankkivia hyvinvointialueita on tällä hetkellä tiedossa yhdeksän, ja sote-kuntayhtymien liikkeenluovutuksissa osakkeita siirtyy hyvinvointialueille vielä lisää. Lähtökohdat valtakunnallisten synergiaetujen etsimiselle ovat siis merkittävät. Räätälöityjen yhteishankintojen lisäksi asiakassegmentointi voi tarkoittaa esimerkiksi erillisen hankintojen asiakasohjausryhmän perustamista, jollaisia on perustettu erilaisten asiakasryhmien ympärille jo aiemmin.

Sarastian pyrkimyksenä on olla joustava yhteishankintayksikkö, joka kykenee perustamaan isojakin hankintaprojekteja asiakkaan antaman impulssin mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei hankinnan kilpailuttaminen ole siitä kiinni, milloin edellinen saman hankinnan kohteen yhteishankintasopimus päättyy. Sarastia ei myöskään itse sanele hankinnan kohteita – mikäli riittävän laaja asiakastarve ja hankintavolyymi on olemassa, yhteishankinta on aina mahdollinen.

Kannustamme sote-sektorin asiakkaitamme – sekä nykyisiä että tulevia – olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä hankinta-asioissa.